PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT DELS SERVEIS CONSERGERIA I ATENCIÓ AL CLIENT PER DIVERSES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER SPM VIQUAL S.L (EXP. 010/24)

Informació

Modificació de Plecs per error aritmètic en la determinació del Pressupost Base de Licitació del Lot 2.

Finalització termini presentació ofertes: 04/03/2024 a les 14:00 hores

 

 

Codi: 010/24

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte