Execució de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinàries de reforma i adequació en planta baixa de la Masia de Can Palmer (exp. núm. 148/FP14/001)

Informació

Codi: 148/FP14/001

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte