Serveis consistents en el manteniment preventiu i correctiu dels sistemes de calefacció i ACS, i dels sistemes de climatització i ventilació de les instal·lacions gestinades per VIQUAL (EXP. 061/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 13/06/22 14:00 h

Codi: 061/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte