SERVEIS CONSISTENTS EN EL CONTROL D’ACCÉS A EDIFICIS EN DUES MODALITATS (SERVEI DE VENDA ENTRADES PRESENCIALS -LOT 1-, I SERVEI D’ACOMODACIÓ DE SALA -LOT 2-) PER A LES INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I ACTIVITATS GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT, S.L.) EXP. 246/23

Informació

 

 

AVÍS IMPORTANT: SUSPENSIÓ CAUTELAR DEL PROCEDIMENT: En data 22 de febrer, el Tribunal Català de Contractes de Catalunya ha acordat la suspensió cautelar del procediment.

17/04/2024: RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES 155/2024, DE DATA 17 D’ABRIL DE 2024. ESTIMATÒRIA DEL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT CONTRA ELS PLECS QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ

Codi: 246/23

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte