PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL CONTROL D’ACCÉS A EDIFICIS EN DUES MODALITATS (TAQUILLERS/ES I ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A LES INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I ACTIVITATS GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT, S.L (EXP. 246/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 14/02/2024  a les 14:30 hores

 

AVÍS IMPORTANT: SUSPENSIÓ CAUTELAR DEL PROCEDIMENT: En data 22 de febrer, el Tribunal Català de Contractes de Catalunya ha acordat la suspensió cautelar del procediment.

Codi: 246/23

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte