PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT NO HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ENDERROC DELS LOCALS SITUATS AL EDIFICI TORDERA (PAU-6 SECTOR PONENT) EXP. 050.02/FP14/001

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 22/11/2022 a las 14:00 horas

LOT 1 adjudicat a: CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIVERA NAVARRA, S.A.

Codi: 050.02/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte