Procediment obert harmonitzat per la neteja de les instal·lacions gestionades per Viladecans Qualitat SL. (EXP. 042/21)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 15/09/2021 a les 14:00 hores

Codi: 042/21

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte