PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PELS SERVEIS DE TELEFONIA, SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS DE TELEFONIA MÒBIL I PUNTS D’ACCÉS A INTERNET DE LES EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS (EXP. 145/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 04/04/2024 14:00 hores

Obertura sobre C LOTS 1i2, obertura sobre B Lot 3: 16/04/2024 A LES 12:00 HORES:

Id. de reunión: 390 191 100 867 Código de acceso: VK4PjM

LOTS 1i3 ADJUDICATS A VODAFONE ESPAÑA. S.A.

LOT 2: DESERT

Codi: 145/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte