Cessió del dret d’ús de l’espai ubicat a l’edifici de petanques «Can Pastera» de Viladecans per a l’explotació de l’activitat de Bar-Cafeteria, i si s’escau, restaurant EXP. (204/21)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 12/05/2022 a les 14:00 hores

Codi: 204/21

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte