Alienació mitjançant contracte de compravenda de la finca registral núm. 5.562 al carrer Comerç núm. 9, inclosa dins el polígon d’actuació urbanística de la Modificació Puntual del P.G.M. a l’àmbit delimitat pel carrer Comerç, Avinguda Can Batllori i Avinguda Can Palmer (Exp. 069/FP11/031)

Informació

Número d’expedient: 069/FP11/031

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d’expedient: 069/FP11/031

Tramitació d’expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Altre legislació sectorial

Procediment de licitació: Obert

Plec (arxiu PDF)

Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Alienació mitjançant contracte de compravenda de la finca registral núm. 5.562 al carrer Comerç núm. 9, inclosa dins el polígon d’actuació urbanística de la Modificació Puntual del P.G.M. a l’àmbit delimitat pel carrer Comerç, Avinguda Can Batllori i Avinguda Can Palmer (069/FP11/031).

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 1.583.451,33 I.V.A. exclòs

Valor estimat del contracte: 1.583.451,33 I.V.A. exclòs

Dades del formalització

Dades de l’adjudicatari:

BRENDAN MERIDIAN, S.L.

Via Augusta núm. 46-48, 6è, 5a.

Barcelona

N.I.F.:  B66623653

BRENDAN MERIDIAN, S.L.

Via Augusta núm. 46-48, 6è, 5a.

Barcelona

N.I.F.:  B66623653

Data d’adjudicació: 21/03/2018

Data de formalització: 13/04/2018

Numero d’ofertes rebudes: 3

Data de publicació: 18/04/2018

Data d’adjudicació - Anuncis (arxiu PDF)

Dades de l'adjudicatari - Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte