Finalització termini presentació ofertes: 14/04/2023 14:00

Finalització termini presentació ofertes: 21/03/2023 a les 14:00 hores

Obertura pliques: 28/04/2023 a les 11:00 hores

Finalització termini presentació ofertes: 14/03/23 14:00 h

Projecte diligenciat a disposició: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=117147006&lawType=