Finalització termini presentació ofertes: 08/06/2020 a les 14:00 hores

Obertura pliques: 15/10/2020, a les 08:30 hores