Finalització termini presentació ofertes: 27/10/2022 a les 14:00 hores

Finalització termini presentació ofertes: 15 de novembre de 2022 fins les 14:00h

Finalització termini presentació ofertes: 18/07/22 14:00 h

Documentació disponible en el enllaç de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

Finalitazació termini presentació ofertes: 25/04/22 a les  09:00 h