PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DEL SOFTWARE DE CONTROL D´ACCÉS I CONTROL ADMINISTRATIU DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER SPM VILADECANS QUALITAT S.L (EXP. 005/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 23/02/2024 14:00 hores

Codi: 005/23

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte