Procediment obert simplificat abreujat no subjecte a regulació harmonitzada per la contractació per contracte mixt de servei i subministrament del subministrament i posada en marxa de dos firewalls i una constitució de bossa d’hores de ressolució d’incidències tècniques. (EXP. 138/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 08/06/22 14:00 h

Codi: 138/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte