Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per l’execució de les obres contingudes al Projecte d’adequació de l’aula Remolar com a zona d’acollida de visitants i educació ambiental. EXP. 119/FP14/001.

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 08/06/2020 a les 14:00 hores

Codi: 119/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte