Procediment obert no harmonitzat per la contractació dels serveis consistents en la planificació, dinamització i elaboració de continguts de xarxes socials i Community Manager de la SPM VIladecans Qualitat, S.L. (EXP. 067/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 2 de maig de 2022 a les 14.00h.

Codi: 067/22

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte