PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT PREVENTIU, CONDUCTIU, CORRECTIU I EVOLUTIU-ADAPTATIU DELS SISTEMES DE SEGURETAT PER A LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I CONTRA INTRUSIÓ I EL SERVEI DE CENTRAL D’ALARMES DELS CENTRES GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, S.L. (EXP. 075/20)

Informació

Data límit presentació ofertes: 19/11/2020 a les 14:00 hores

Obertura sobre C: Veure link accés publicat a la Plataforma contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Codi: 075/20

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte