Licitació harmonitzada per contractar els serveis consistents en la redacció del projecte d’urbanització de la MPP Sector Llevant

Informació

Codi: 049.FP14.007

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte