Alienació de la part indivisa titularitat de VIMED sobre les parcel.les C1, C2 I C5 i la titularitat del 100 % de les parcel.les c3 i c4 incloses dins l’àmbit del Text Refós de Millora Urbana per a la concreció d’usos i volums de les Illes A, B i C del Sector Parc d’Activitats de Viladecans

Informació

Alienació, per part de la SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. mitjançant concurs, de la part indivisa titularitat de VIMED sobre les parcel.les C1, C2 i C5 i la titularitat del 100 % deles parcel.les C3 i C4 incloses dins l’àmbit del Text Refós de Millora Urbana per a la concreció d’usos i volums de les Illes A, B i C del Sector Parc d’Activitats de Viladecans.

Data límit de presentació: 31 d’octubre de 2016, a les 14:00 h

Codi: 053.PF11.002

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte