Servei d’assistència tècnica a l’àrea del project management del Projecte Vilawatt-“Innovative local public-private-citizen partnership for energy governance”

Informació

Servei d’assistència tècnica a l’àrea del project management del Projecte Vilawatt-“Innovative local public-private-citizen partnership for energy governance”

Data límit presentació ofertes: 06/10/2017 a les 14:00 hores

Codi: 86/17

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte