PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT I NETEJA DE L’APARCAMENT REGULAT DE LA PLATJA DE LA MURTRA GESTIONAT PER L’S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L (EXP. 313/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 15/03/2023

Codi: 313/22

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte