PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (EXP. 21/047)

Informació

Termini finalització presentació ofertes: 14/04/2021

Codi: 047/21

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte