Procediment obert simplificat pel subministrament d’un programari (software) de gestió de denuncies per a la zona regulada de Viladecans (EXP. 067/21)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 03/12/2021  a las 14:00 hores

Codi: 067/21

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte