Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per l’execució de les obres contingudes al Projecte executiu de rehabilitació i reparació de l’envolupament de la Biblioteca de Can Xic a Viladecans. (EXP. 152/FP14/001).

Informació

Termini finalització presentació ofertes: 14/05/2021 a les 14:00 hores

Codi: 152/FP14/001

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte