Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al PROJECTE DE LES OBRES LOCALS ORDINÀRIES DE MILLORES AL PARC DE CAN GUARDIOLA DE VILADECANS (EXP. 149/FP14/001)

Informació

Codi: 149/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte