Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al Projecte al projecte de modificació 2a del projecte d’urbanització del pla especial d’ordenació del sector format pels carrers Comerç, Av. Can Batllori, Av. Can Palmer al barri d’Alba-rosa, a l’àmbit corresponent a la ua2-fase 1 a Viladecans. EXP.(143/FP14/001)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 25/06/2020 a les 14:00h

Codi: 143/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte