Procediment obert no harmonitzat pels serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques dels edificis gestionats per Viladecans Qualitat, S.L. (EXP 147/20)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 07/10/2020 a les 14:00h

Codi: 147/20

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte