Procediment obert no harmonitzat pels serveis de manteniment i assistència tècnica dels aparells cardiovasculars i de força d’Atrium i Podium (exp. 130/20)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 21/12/2020 a les 14:00 hores

Codi: 130/20

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte