Procediment obert no harmonitzat pels SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT, S.L. (Exp. 010/20)

Informació

Finalització termini presentació ofertes 30/07/2020 a les 14:00 hores

Codi: 010/20

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte