PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT INTEGRAL DELS EQUIPS ELEVADORS DELS EDIFICIS GESTIONATS PER LA SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (Exp. 213/20)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 06/05/2021 a les 14:00 hores

Codi: 213/20

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte