Procediment obert no harmonitzat pel servei de creativitat, disseny gràfic i imatge corporativa del departament de comunicació de Viladecans Qualitat, S.L. (EXP. 169/19)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 21/12/2020 a les 14:00 hores

Codi: 169/19

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte