Procediment obert no harmonitzat de les obres contingudes al projecte executiu de rehabilitació i reparació de l’envolupant de la Biblioteca de Can Xic a Viladecans (Projecte modificat aprovat al Juliol 2021). EXP. 152/FP14/002

Informació

Termini presentació ofertes: 8 de novembre de 2021 a les 14.00h.

Codi: 152/FP14/002

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte