Procediment obert mitjançant regularització no harmonitzada per les obres d’execució de la pista coberta i adequació del gimnàs existent a l’Escola Garrofer de Viladecans (EXP. 154/FP14/002)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 04/04/2022

Codi: 154/FP14/002

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte