Procediment obert harmonitzat pels serveis de direcció d’obres corresponent a les obres de Urbanització necessàries pel desenvolupament urbanístic de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant a Viladecans EXP. (049/FP14/017)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 30/09/2019 a les 14:00 hores

Codi: 049/FP14/017

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte