Obres locals d’urbanització de la xarxa de clavegueram del Polígon Industrial Centre a Viladecans (EXP. 115/FP14/008)

Informació

Obres locals d’urbanització de la xarxa de clavegueram del Polígon Industrial Centre a Viladecans (EXP. 115/FP14/008)

Termini de presentació ofertes: Dilluns, 10/07/2017 a les 14:00 hores

Codi: 115/FP14/008

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte