L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE DE COMPRAVENDA, DE LES FINQUES RESULTANTS SEGÜENTS: 100% DE FR5, 100% DE FR6, 100% DE FR7, 100% DE FR8, 100% DE FR11, 100% DE FR12, 100% DE FR13, 100% DE FR14, 100% DE FR15, 100% DE FR16, 32,48 % INDIVÍS DE LA FR21, 100% DE FR22, I 92,88 % DE FR24; ADJUDICADES A LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. EN EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA “ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT AL TERME MUNICIPAL DE VILADECANS” APROVAT DEFINITIVAMENT PER DECRET D’ALCALDIA DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2018

Informació

L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE DE COMPRAVENDA, DE LES FINQUES RESULTANTS SEGÜENTS: 100% DE FR5, 100% DE FR6, 100% DE FR7, 100% DE FR8, 100% DE FR11, 100% DE FR12, 100% DE FR13, 100% DE FR14, 100% DE FR15, 100% DE FR16, 32,48 % INDIVÍS DE LA  FR21, 100% DE FR22, I 92,88 % DE FR24;  ADJUDICADES A LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. EN EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA “ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT AL TERME MUNICIPAL DE VILADECANS” APROVAT DEFINITIVAMENT PER DECRET D’ALCALDIA DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2018″

 

FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 15/11/2018 A LES 14:00 hores

Codi: 049/FP11/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte