CESSIÓ TEMPORAL D’US DE DIFERENTS ESPAIS UBICATS A LES INSTAL·LACIONS DE L’ESTADI MUNICIPAL DE BEISBOL I DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE VILADECANS PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN MODUL CONTENIDOR O FOOD TRUCK DE VENDA DE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ (EXP. 372/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 24/03/2023 a les 14:30 hores

LOT 2: DESERT

LOT 5: Formalització cte. en data 18/05/2023: ALQUILERES BARCELÓ SAEZ, S.L.

 

 

Codi: 372/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte