CESSIÓ TEMPORAL DEL DRET D’US D’UN ESPAI UBICAT A L’EDIFICI ATRIUM DE VILADECANS PER A L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE CAFETERIA I RESTAURANT (EXP. 241/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 10/09/2024 14:00:00

Codi: 241/23

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte