CESSIO DEL DRET D’ÚS DE L’ESPAI UBICAT CAMP DE FUTBOL DE LA TORRE ROJA DE VILADECANS PER A L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE BAR-CAFETERIA. EXP. 182/19

Informació

Finalització termini presentació ofertes; 08/06/2020 a les 14:00h

Codi: 182/19

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte