Alienació, mitjançant contracte de promesa de compravenda de cosa futura, dels drets d’aprofitament urbanístic a materialitzar a les parcel·les resultants R-1 i R-2 que s’adjudicaràn a la Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.L. en el projecte de reparcel·lació de la “modificació puntual del pla general metropolità a l’entorn de l’Avda. de Lluís Moré (actualment Mil·lenari) entre els carrer Ferran i Clúa i Dotze d’Octubre. Sector Ponent, àmbit millora de barris de Viladecans”

Informació

Codi: 057.FP11.001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte