CONTRACTE “SERVEI POSTA A PUNT I RECUPERACIÓ DEL TERRENY, MANTENIMENT, NETEJA I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL DE L’APARCAMENT DE LA PLATJA DE LA MURTRA DE VILADECANS (LOTS 1, 2 I 3 DEL PROCEDIMENT OBERT PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT I NETEJA DE L’APARCAMENT REGULAT DE LA PLATJA DE LA MURTRA GESTIONAT PER L’S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L): LOTS: 1, 2 i 3 (EXP. 312/22)

Informació

Número d’expedient: 313/22

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: Viladecans Qualitat, S.L.

Codi d’expedient: 313/22

Tramitació d’expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Harmonitzat

Plec (arxiu PDF)

Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Dades del formalització

Dades de l’adjudicatari:

LOTS 1, 2 i 3: “LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L.”

CIF: B63876494

Data d’adjudicació: 31/03/2023

Data de formalització: 19/05/2023

Numero d’ofertes rebudes: 2

Data de publicació: 03/04/2023

Data d’adjudicació - Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte