Finalització termini presentació ofertes: 14/12/2021 a les 14:00 hores