Data límit presentació ofertes: 19/11/2020 a les 14:00 hores

Finalització termini presentació ofertes: 07/10/2020 a les 14:00h

Finalització termini presentació ofertes 30/07/2020 a les 14:00 hores

Finalització termini presentació ofertes: 17/09/2020 a les 14:00 hores

Finalització termini presentació ofertes: 07/09/2020 a les 14:00 hores

Obertura pliques sobre C: 13/11/2020  a les 10:00 hores

Finalització termini presentació ofertes; 08/06/2020 a les 14:00h

Finalització termini presentació ofertes: 02/06/2020 a les 14:00 hores