Termini presentació ofertes 29/12/2020 a les 14:00 hores

Finalització termini presentació ofertes: 21/12/2020 a les 14:00 hores

Finalització termini presentació ofertes: 21/12/2020 a les 14:00 hores

Finalització termini presentació ofertes: 17/12/2020 a les 12:00 hores

Termini presentació ofertes: 7/12/2020 a les 14:00 hores

Data límit presentació ofertes: 19/11/2020 a les 14:00 hores

Obertura sobre C: Veure link accés publicat a la Plataforma contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Finalització termini presentació ofertes: 07/10/2020 a les 14:00h