Serveis consistents en la formació artística i cultural i les accions associades de l’Ateneu de les Arts de Viladecans pels curs 2019-2020 (Exp. 408/18)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 02/05/2019 a les 14:00 hores

Codi: 408/18

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte