SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DEL TERRENY DE JOC CAMP 2 DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE VILADECANS (EXP. 411/19)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 02/06/2020 a les 14:00 hores

Codi: 411/19

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte