Servei de Gestió i assessorament laboral pel Grup d’empreses Municipals. EXP. 100/19

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 29/05/2020 a les 14h

Codi: 100/19

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte