Redacció del projecte executiu, estudi i coordinació de seguretat i salut si s’escau, i posterior execució de les instal·lacions fotovoltaiques sobre la coberta de l’Escola Ponent en el municipi de Viladecans

Informació

Codi: 1001.06.01

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte