Redacció de projecte d’obres, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i execució de l’obra de demolició de l’antic edifici de la brigada municipal de Viladecans situat a la cantonada del carrer Ferran i Clua i Avinguda Mil·lenari de Viladecans

Informació

Codi: 057/FP14/003

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte