Procediment obert super simplificat pels serveis del manteniment integral dels equips elevadors dels edificis gestionats per Viladecans Qualitat, S.L. (EXP. 199/23)

Informació

Termini de presentació d’ofertes: 03/12/2023 a les  10:00 hores

Codi: 199/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte