PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ DE CAUTXÚ PEL TERRA DE LA SALA DE FITNESS D’ATRIUM I PEL TERRA DE LA ZONA EXTERIOR DE PODIUM- JOAN MASGRAU (LOT 1) I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ESPORTIU I INSTAL·LACIÓ D’ESTRUCTURES D’ENTRENAMENT FUNCIONAL A LA ZONA EXTERIOR DE PODIUM-JOAN MASGRAU (LOT 2) EXP. 305/22

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 22 de maig de 2023, a les 14:00 hores

ADJUDICAT LOT 1: ENZA SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L. / B64525785

LOT 2: DESERT

Codi: 305/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte