PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ADMINISTRATIVA PER A L’ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ DE LES PARADES COMERCIALS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TEATRE AL CARRER DE VILADECANS 2023 (Exp. 103/23)

Informació

Finalitza el 9 de juny  del 2023 a les 14.00h. per presentar ofertes

Codi: 103/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte