Procediment obert simplificat pels serveis de neteja i control de les mesures higiènic-sanitàries de les cabines de bany i canviadors ubicats a les platges de Viladecans, amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi del coronavirus. (EXP. 071/21)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 07/06/2021 a les 10:00 hores

Codi: 21/071

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte