PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LES PISTES ESPORTIVES DE LES ESCOLES DE VILADECANS GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT, SL (EXP. 086/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 15/03/2024 a les 15:00 hores

Codi: 086/23

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte